Οι αληθινές δηλώσεις της Total - The actual statements of Total co

Ν. Λυγερός

«Η Total καταθέτει εποικοδομητικές προτάσεις προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στην Κύπρο και να στηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την προοπτική περαιτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. Τέτοιες προτάσεις είναι προφανώς εντός των κυπριακών νομικών πλαισίων και των διεθνών πρακτικών». Αυτές είναι οι αληθινές δηλώσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Total και μάλιστα γραπτές. Έτσι βλέπουμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που βιάστηκαν να γράψουν τα αποκαλυπτικά τους άρθρα για την αποχώρηση, δεν μπήκαν καν στο πλαίσιο της κρίσης και της αξιολόγησης των δεδομένων. Μας έδωσαν επίσης πολλές δικαιολογίες για να εξηγήσουν αυτό τον γεγονός που δεν έγινε. Είχαμε έτσι πολλές εκδοχές από τις τιμές του πετρελαίου έως τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Ενώ εξετάζοντας τη νέα Navtex, είδαμε ότι αφορούσε τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 8 και 12, δηλαδή ούτε το 10, ούτε το 11, όπου βρίσκεται η Total κι ότι το σεισμικό της Τουρκίας ακόμα λιμνάζει στο λιμάνι της Αμμοχώστου δίχως να κάνει μια πράξη. Είδαμε ότι το ενδιαφέρον της γαλλικής εταιρείας για την κυπριακή ΑΟΖ δεν έχει αλλάξει. Ότι η ιταλική εταιρεία συνεχίζει τη γεώτρησή της στο κοίτασμα Αμαθούσα μετά τη γεώτρηση στο κοίτασμα Ονασαγόρα, χωρίς καμία παύση. Κι όμως προσπάθησαν να πανικοβάλλουν τον κυπριακό λαό με τις υποτίθεται δηλώσεις που έγιναν βέβαια ανεπίσημα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: γιατί να μην ακούμε μόνο τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις που είναι πια επίσημες και γραπτές αντί να μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί και στην τελική είναι αναξιόπιστες. Γιατί να φοβίζουν τον κόσμο και αυτός να αναρωτιέται αν το θέμα των υδρογονανθράκων είναι σοβαρό; Μόνο και μόνο για να πουλήσουν εφημερίδες; Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει; Ή απλώς από μια καλόβουλη άγνοια; Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά που έγιναν είναι απαράδεκτα, γιατί η κυπριακή ΑΟΖ είναι από τις πιο σημαντικές προοπτικές της Κύπρου όχι μόνο για τα ενεργειακά, για τα γεωοικονομικά, για τα γεωπολιτικά αλλά και για την απελευθέρωση της Κύπρου. Διότι όταν διαθέτεις στην φαρέτρα σου ένα τέτοιο βέλος το αξιοποιείς και δεν το σπαταλάς με ανούσιες κινήσεις, γιατί είναι ικανό ν’ αλλάξει όλα τα δεδομένα δεκαετιών.

http://lygeros.org/articles?n=18601&l=grN. Lygeros - The actual statements of Total co
Translated from the Greek by Athena Kehagias

"Total submitted constructive proposals in order to continue its activities in Cyprus, and to support the government's efforts for the potential of further exploratory drillings in the Cypriot EEZ. Such proposals are obviously within the Cypriot legal contexts and of international practices also».
These are the true statements of the Total oil company, and in written form at that.
Therefore we can see, that all the journalists who rushed to write their "revealing" articles about the departure, have not even entered the context of discretion and or data evaluation.
They also gave us lots of excuses, in order to explain this "fact" which never occurred.
So we had many versions, from, the price of oil, to Turkey's interventions.
While examining the new Navtex, we saw that it concerned marine plots 1, 8 and 12, therefore not at all 10 or 11, where Total is based, and that the Turkey's seismic is still stagnating in Famagusta's port, without making not even one action.
We saw that the interest of the French company in the Cypriot EEZ has not changed.
We saw that the Italian company continues its drilling of the deposit Amathusa, right after the drilling of the deposit Onasagoras, without a pause.
Yet, they tried to alarm the people of Cyprus with the supposed statements which were of cource made informally.
And the question is this: why should we not just listen to all these statements which are official and in written form, instead of them bombarding us with information that has not been confirmed and is in actual fact unreliable?
Why should they alarm the people and make them wonder, if the hydrocarbon issue has any gravity?
Just to sell newspapers?
Is that the only thing which interests them?
Or does it all just derive from a good-natured ignorance?
In any case, all these that occurred are unacceptable, because the Cypriot EEZ is among the most important perspectives of Cyprus, not only in regards to the energy, the geoeconomics, the geopolitics, but also for the liberation of Cyprus.
Because when you have such an arrow in your quiver, you utilise it, and you don't waste it in meaningless movements, because it is capable to alter the data of decades.


http://lygeros.org/articles?n=18601&l=en