Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/12892/31.07.2014 «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β’ 2186/08.08.2014)