Η δύναμη της θάλασσας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της θάλασσας
φαίνεται
όλο και περισσότερο
όταν βλέπεις...
http://www.lygeros.org/articles.php?n=32687&l=gr