Εισήγηση του Ν. Λυγερού με θέμα: "European Strategy for Balkan Energy" στο Balkans & Black Sea Cooperation Forum, Stability-Growth-Cooperation. Σέρρες, 25 Μαίου 2017