Το σωστό πλαίσιο

Ν. Λυγερός 

Το σωστό πλαίσιο είναι απαραίτητο για να έχουμε ένα ορθολογικό πεδίο, ένα δομημένο πεδίο δράσης κι ένα στρατηγικό πεδίο μάχης. Εδώ το σωστό πλαίσιο για την πατρίδα μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πεδίο η Ευρωζώνη. Έτσι το πεδίο δράσης είναι η Βουλή των Ελλήνων, όπου μπορούμε να πάρουμε θεσμικές αποφάσεις που να έχουν μέλλον γιατί είναι ανθεκτικές και μπορούν να γίνουν διαχρονικές. Με αυτά τα δεδομένα, όλοι μπορούν να καταλάβουν πια ότι το πεδίο μάχης, με την μεταφορική του έννοια βέβαια, είναι η ελληνική ΑΟΖ, αφού με αυτό έχουμε ουσιαστική ανάμειξη της στρατηγικής και της ενέργειας. Καθώς αυτά τα δύο θεμελιακά στοιχεία είναι απαραίτητα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το σωστό πλαίσιο έχει άμεσες επιπτώσεις και στα άλλα επίπεδα. Μάλιστα, αυτό φαίνεται κι από τον Μεγάλο Διαγωνισμό για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, αφού εκδόθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι αναγνωρισμένος από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βαρύνουσα σημασίας απόφαση που δημιούργησε την ομόφωνη συμφωνία θα έχει θεαματικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, διότι πέρασε το θετικό πνεύμα των στρατηγικών παικτών σε πολιτικό επίπεδο που έδωσε τη δυνατότητα της οικονομικής προσέγγισης. Με αυτό το πλαίσιο είμαστε πιο ανθεκτικοί και η επόμενη πραγματικότητα θα μπορέσει να σταθεί ακόμη πιο σταθερά για να καινοτομήσουμε με το απέραντο γαλάζιο της πατρίδας μας, δηλαδή την ελληνική ΑΟΖ.