€4,5 εκατ. από ΕΕ για μελέτη τερματικού LNG στην Κύπρο

Τη χρηματοδότηση με το ποσό των €4,5 εκατομμυρίων για τη διενέργεια μελέτης για έργα υποδομών φυσικού αερίου στην Κύπρο, περιλαμβανομένου και τερματικού αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πράσινο φως δόθηκε μέσω της έγκρισης των κρατών-μελών της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδύσει €22,1 εκατ. στην ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών και ενέργειας μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Χρηματοδότηση συνολικά τεσσάρων σχεδίων, στα οποία περιλαμβάνεται και αυτό που αφορά στην Κύπρο. Τα έργα περιλαμβάνουν δράσεις που προτείνουν την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τροφοδοσίας υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε στην «Ocean Finance» που εδρεύει στην Αθήνα, ποσό €4.480.000 για μελέτες ανάπτυξης συστήματος παροχής φυσικού αερίου στην Κύπρο, που συνδέεται με το έργο κοινού ενδιαφέροντος που προωθεί την ανάπτυξη εγκατάστασης αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου.