Οι ΡΑΕ Ελλάδος-Κύπρου Ενέκριναν τον Καταμερισμό Διασυνοριακού Κόστους του EuroAsia Interconnector

Σε μια ιστορική απόφαση για την Κύπρο οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, εξέδωσαν κοινή απόφαση για καταμερισμό του Διασυνοριακού κόστους της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 347/2013 για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.
Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός για την Κύπρο αφού αίρει την ηλεκτρική της απομόνωση, καθώς η Μεγαλόνησος παραμένει η τελευταία χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ενεργειακά απομονωμένη.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία EuroAsia Interconnector, που αποτελεί τον επίσημο Φορέα Υλοποίησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεχή στήριξη και ιδιαιτέρως προς τις ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδας.

Ο Φορέας Υλοποίησης EuroAsia συνεχίζει να εργάζεται εντατικά και εντός των χρονοδιαγραμμάτων μέχρι την πλήρη λειτουργία της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector Ισραήλ-Κύπρου με Κρήτη και Αττική.

Λίγα λόγια για το Έργο Ηλεκτρικής και Τηλεπικοινωνιακής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector, αξιολογημένο ως κορυφαίο έργο κοινού ενδιαφέροντος από την Ε.Ε., αποτελείται από την ηλεκτρική διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας (μέσω Κρήτης) με υποθαλάσσια καλώδια DC και με χερσαίους σταθμούς μετατροπής (converter stations) HVDC σε κάθε σημείο σύνδεσης, και θα έχει συνολική δυναμικότητα 2000 MW. Το έργο αποτελεί την ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων και το συνολικό μήκος της διασύνδεσης είναι 1520 χλμ, και δημιουργεί ένα αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς/από την Ευρώπη.


Ποια είναι τα οφέλη του Έργου EuroAsia Interconnector
  • Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector τυγχάνει κορυφαίας αξιολόγησης από την Ε.Ε., εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί, μεταξύ άλλων:
  • Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του τελευταίου ενεργειακά απομονωμένου κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Κρήτης. Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης όλων των κρατών μελών αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Δημιουργεί ένα διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ - Κύπρος - Κρήτη – ηπειρωτική Ελλάδα και από εκεί προς την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ , καθώς και από τις διαθέσιμες ΑΠΕ, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς
  • Συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των τριών χωρών και του συστήματος της ΕΕ συνολικά, με την ενσωμάτωση των απομονωμένων μικρών συστημάτων Κύπρου/Κρήτης με το Ισραηλινό και Ευρωπαϊκό δίκτυο για αδιάλειπτη ροή ενέργειας
  • Υποβοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα
  • Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη
  • Συνεισφέρει στο στόχο του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη ( socio- economic benefits) σε όφελος πέραν των 10 δις ευρώ
energia.gr