Ν. Λυγερός - Η ΑΟΖ και οι Περιφέρειες

Με τα πρόσφατα δεδομένα στο επίπεδο της ελληνικής ΑΟΖ, ενεργοποιούνται πρακτικά οι Περιφέρειες σε συντονισμό με το Υπουργείο Ενέργειας. Αυτές που έχουν άμεση σχέση με τους πρόσφατους διαγωνισμούς είναι οι Περιφέρειες Ιονίου, Πελοποννήσου, Αττικής και Κρήτης. Η Περιφέρεια Ιονίου για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 και τη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο. Οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Αττικής για τη θαλάσσια περιοχή Νοτιοδυτικά Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης για τη θαλάσσια περιοχή Νότια Κρήτης.
Όλες αυτές οι Περιφέρειες πρέπει να κοιτάξουν προσεχτικά τον Νόμο περί Υδρογονανθράκων 2289/1995 και την Τροπολογία του 4001/2011, αφού είναι αυτός που προβλέπει ότι η Περιφέρεια όπου βρίσκεται το κοίτασμα θα πάρει το 5% των απολαβών του Ελληνικού Δημοσίου. Έχει επίσης η καθεμιά το δικαίωμα να έχει εκπρόσωπο στην διαπραγμάτευση με της εταιρείες και τις κοινοπραξίες που θα κάνει το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι μπορούν να ξέρουν άμεσα ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτόν τον τομέα...