Αλλαγή κύκλου στην Ελληνική ΑΟΖ

Με τη δημοσίευση του διαγωνισμού υδρογονανθράκων στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Δεκεμβρίου 2017, έχουμε μια αλλαγή κύκλου στην Ελληνική ΑΟΖ. Διότι ο διαγωνισμός άνοιξε αυτή τη φορά μετά από αίτημα ξένων εταιρειών που...