Ν. Λυγερός - Κύρωση της Συμφωνίας για το θαλάσσιο οικόπεδο 2

Η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε τη Συμφωνία που έγινε με την κοινοπραξία Total, Edison και Ελληνικά Πετρέλαια για το θαλάσσιο οικόπεδο 2. Περνάμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο και μάλιστα με την αποδοχή των κομμάτων. Έπρεπε μερικοί να το ζήσουν για να το πιστέψουν, αλλά τώρα επαρκεί να το δουν ως αρχείο. Αυτός ο διαγωνισμός εκδόθηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και παρόλο που αυτή η κοινοπραξία ήταν η μόνη που διεκδικούσε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο, περιμέναμε το 2018 εξαιτίας όλων των καθυστερήσεων που προκάλεσαν συνειδητά οι δύο προηγούμενοι Υπουργοί Ενέργειας.
Η αλλαγή έγινε με τον τωρινό που κατάλαβε επιτέλους την αξία των κοιτασμάτων που έχουμε στην ελληνική ΑΟΖ και πέρασε στο στάδιο της αξιοποίησης. Είναι λοιπόν μια επίσημη δικαίωση για...