Ν. Λυγερός - EuroAsia Interconnector και EuroAfrica Interconnector

Όλοι ξέρουμε πια ακόμα και σε τοπικό επίπεδο ότι το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector προχωρά δυναμικά στην Αττική, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Όμως ακόμα είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν ότι έχει ενισχυθεί αυτό το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAfrica Interconnector που θα διασυνδέσει την Αίγυπτο με την Κύπρο.
Έτσι η Κύπρος θα έχει δύο διασυνδέσεις κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά βέβαια έμμεσα και για το EuroAsia Interconnector. Επίσης επειδή και το δεύτερο καλώδιο θα μεταφέρει 2GW είναι απόλυτα συμβατό με το πρώτο. Η απόσταση μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου είναι περίπου 500 χιλιόμετρα. Αρά ουσιαστικά μόνο αυτό το κομμάτι επιτρέπει μια διπλή πρόσβαση σε ενέργεια. Έτσι η συμφωνία που έγινε...