Πώς θα είναι η Κρήτη το...2050;

Συνεργασία περιφέρειας- ΕΜΠ για τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής όπου η Κρήτη αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο
Πόσο θα αλλάξει η ενεργειακή εικόνα της Κρήτης τα επόμενα χρόνια ; Θα γεμίσουμε ανεμογεννήτριες και ηλιοθερμικά πάρκα; Πως θα επηρεάσει το ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού το υποβρύχιο καλώδιο και τι θα γίνει με τα Πετρέλαια η έρευνα των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον; Θα έρθει φυσικό αέριο στην Κρήτη; Σε αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις και κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη 50ετία στην Κρήτη καλείται να απαντήσει το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το οποίο με το νέο έτος θα υπογράψει σύμβαση με την περιφέρεια για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Ήδη η πρώτη έγκριση από την επιτροπή Περιβάλλοντος δόθηκε και σήμερα αναμένεται να πει το ‘ναι’ και η οικονομική επιτροπή για να πέσουν οι υπογραφες.

«Μόλις αποφασίσει σχετικά η οικονομική επιτροπή μπορούμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με το ΕΜΠ το οποίος ήδη κάνει τις σχετικές προετοιμασίες ώστε σε ένα χρόνο να έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο για το πως θα πορευθούμε τα επόμενα χρόνια» λέει  η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κ. Βιργινία Μανασάκη η οποία παράλληλα ετοιμάζει και την επιτροπή διαβούλευσης στην οποία θα συμμετέχουν ειδικοί.

«Εννοείται ότι θα έχουμε και μια επιτροπή ειδικών από διάφορους φορείς, από τον ΑΔΜΗΕ, τη ΡΑΕ, το ΤΕΕ, επιστήμονες που θα παίρνουν και θα δίνουν στοιχεία για τη μελέτη» αναφέρει η κ. Μανασάκη που προσθέτει ότι «τα επόμενα χρόνια η Κρήτη θα παίξει σημαντικό ρολο στην περιοχή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι»

Όπως λέει σε συνέχεια κυρίως:

-της «Ειδικής μελέτης χωροθέτησης για την βιώσιμη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιφέρεια Κρήτης», που είχε ανατεθεί από την πρώην Περιφέρεια Κρήτης (και νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης),

-της Ειδικής μελέτης «Έρευνα χωροθέτησης για τη βιώσιμη εγκατάσταση μεγάλων μονάδων  Φ/Β και ηλιοθερμικών ισχύος» που είχε ανατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης.

ανατίθεται με την προγραμματική σύμβαση  ανάλογο ερευνητικό έργο που αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό και προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης

Θα αλλάξουν τα πράγματα

Σήμερα η εικόνα είναι άλλη από αυτή που θα είναι τα επόμενα χρόνια. Η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του νησιού πραγματοποιείται, κυρίως, από σταθμούς συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ και δευτερευόντως, σε ποσοστό περίπου 23%, από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Αυτό το ισοζύγιο θα αλλάξει με το καλώδιο, το φυσικό αέριο και όλα όσα εκτιμάται ότι θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Γι αυτό το ΕΜΠ θα μελετήσει:

Τη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση μελετών και στοιχείων.
Την κατάρτιση αναλυτικού ενεργειακού ισοζυγίου για την Περιφέρεια Κρήτης.
Την πρόβλεψη παραγωγής και ζήτησης ενέργειας – Τη διαμόρφωση σεναρίων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης.

Θα ακολουθήσει ανάλυση αποτελεσμάτων σεναρίων, διαβούλευση-παρουσίαση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα / Προτάσεις.

Στην παρουσίαση των σεναρίων θα εξετασθεί και το σχέδιο της σταδιακής  απεξάρτησης της Κρήτης από τα εισαγόμενα καύσιμα μέχρι το 2040 - 2050.

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

- στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, στον παράλληλο περιορισμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (περιορισμός των εκπομπών CO2 – φαινόμενο θερμοκηπίου, περιορισμός των εκπομπών SO2 – όξινη βροχή κ.λπ.)

- στην επίτευξη των εθνικών στόχων (αύξηση ποσοστού  διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και επιτυχή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενέργεια, το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη), στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην προώθηση της ενεργειακής καινοτομίας και γενικότερα στην υλοποίηση οικονομίας και κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα με παράλληλη αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Κρήτης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών διασυνδέσεων και δικτύων.

Οι προβλέψεις

Ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων  αφορά την περίοδο 2010 - 2050 με ενδιάμεσα αποτελέσματα για το 2020 και 2030, 2040 που θα έχουν σαν στόχο την εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων και των περιφερειακών στόχων και πολιτικών για διείσδυση των ΑΠΕ, μείωση του CO2 και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι προβλέψεις θα λαμβάνουν υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές ηλεκτρικής διασύνδεσης, εισαγωγής φυσικού αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου (Euro Asia Interconnector, αποθέματα υδρογοναθράκων). Θα ληφθούν υπόψη υπάρχουσες μελέτες σεναρίων χωροθέτησης και ανάπτυξης αιολικών, Φ/Β, ηλιοθερμικών, σταθμών βιομάζας κλπ.

Τα σενάρια που θα διαμορφωθούν είναι:

-Σενάριο Αναφοράς (BAU) στο οποίο οι τάσεις διαμορφώνονται με τους συνήθεις ρυθμούς χωρίς εφαρμογή επιπλέον μέτρα και εντατικοποίησης πολιτικών. Στο σενάριο αυτό δεν προβλέπεται ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.

-Σενάριο Αυξημένης Διείσδυσης Φυσικού Αερίου, στο οποίο θα εξεταστεί η χρήση Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, στους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας (βιομηχανία,  οικιακός, τριτογενής και μεταφορές), (την αντίστοιχη μέτρια) ανάπτυξη αιολικών και αυξημένη διείσδυση λοιπών ΑΠΕ. Το σενάριο θα προβλέπει κατασκευή τερματικού σταθμού LNG, δικτύου διανομής και θα εξετασθεί η οικονομική συμβατότητα (και σκοπιμότητα) μικρής έκτασης ηλεκτρικής διασύνδεσης.

-   Θα εξεταστεί επίσης το σενάριο -χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση- με εντατικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και υλοποίησης σχετικών έργων στην Κρήτη για τα οποία θα συγκεντρωθούν στοιχεία από υπάρχουσες μελέτες και προτάσεις.

 Πηγή: cretalive.gr