Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός - Κοίτασμα αλλάζει μοίρα Έθνους

Σήμερα, η Αίγυπτος των 80 εκατομμυρίων κατοίκων και η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν περίπου το ίδιο ύψος ετήσιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή γύρω στα 235 Δισεκατομμύρια Ευρώ.
Τη στιγμή που η Ελλάδα αγωνίζεται πελαγοδρομώντας να μην καταρρεύσει οικονομικά, διότι δεν ακολουθεί καμία στρατηγική αφού ασχολείται μόνο με μέτρα, η Αίγυπτος φρόντισε έγκαιρα και προγραμματισμένα να ανακαλύψει, χάρη σε ιταλική εταιρεία ένα τεράστιο θησαυρό, το υπεργιγαντιαίο κοίτασμα Zohr, το οποίο επιλύει τόσο το οικονομικό της πρόβλημα όσο και το ενεργειακό της πρόβλημα. Ενώ με τα σημερινά δεδομένα οι αρμόδιοι στην Ελλάδα θα μας εξηγούσαν ότι πρόκειται για μία απαράδεκτη κίνηση και συμφωνία συμβιβασμού λόγω ιδεολογικού δογματισμού.
Να σημειώσουμε ότι η Εταιρεία ΕΝΙ που ανακάλυψε το κοίτασμα στα όρια της αιγυπτιακής ΑΟΖ με την Κύπρο δήλωσε ήδη αποδεδειγμένα αποθέματα (Proven Reserves, 90% πιθανότητα) ύψους περίπου 30 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, ενώ η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία E-GAS ανέφερε πιθανά αποθέματα (Probable Reserves, 50% πιθανότητα) ύψους ~60 Τρις κυβικών ποδών, αριθμός που λάβαμε υπ' όψη στους οικονομικούς υπολογισμούς μας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η Ελλάδα εισάγει το φυσικό της αέριο από χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά (Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν αλλά και Αλγερία) με τιμές εισαγωγής προ φόρων της τάξης των ~15 Ευρώ/1.000 κυβικά πόδια και το διαθέτει στον καταναλωτή με οικιακές τιμές μετά φόρων της τάξης των ~30 Ευρώ/1.000 κυβικά πόδια
Η Αίγυπτος θα εισάγει το φυσικό αέριο του Zohr από μόλις 150 χιλιόμετρα απόσταση με τιμές εισαγωγής προ φόρων της τάξης των ~6 Ευρώ/1.000 κυβικά πόδια ενώ θα το διαθέτει με οικιακές μετά φόρων τιμές της τάξης των ~10 Ευρώ/1.000 κυβικά πόδια.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αιγυπτιακός θησαυρός του κοιτάσματος Zohr, με ελληνικά δεδομένα οικιακών τιμών φυσικού αερίου- ξεπερνά σε αξία τα 1,8 τρισεκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή είναι τουλάχιστον 7 φορές μεγαλύτερος από το ετήσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδος ή της Αιγύπτου....