Ελληνικό Χρέος - Οικονομική Κρίση. Υδρογονάνθρακες και έξοδος από την κρίση

Ελληνικό χρεός, οικονομική κρίση, ΑΟΖ και υδρογονάθρακες--Αντώνης Φώσκολος
Μπορούμε να παράγουμε, έχουμε πλούτο, έχουμε υπέδαφος εκμεταλλεύσιμο ;

Αντώνης Φώσκολος ομότιμος καθηγητης στο Πολυτεχνείο Κρητης, ομότιμος ερευνητης στην γεωλογικη υπηρεσια του Καναδά - στο κανάλι ''ΚΡΗΤΗ TV".

Βιογραφικό σημείωμα του Αντώνη Φώσκολου

Ph. Ο. Dept. in Soil Science, Univ. of California, Berkeley,Califomia, U.S.A . Μέσος όρος βαθμολογίας 3,88/4,00. M.Sc. Dept. in Soil Science, Univ. of California, Berkeley,California,U.S.A. Πτuχιο, Γεωπονοδασολογ ικής Σχολής , τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ομότιμος Επιστημονικος Ερευνητή της καναδικήςΚυβέρνησης με έδρα την Γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά (Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου) στο Κάλγκαρυ, Αλμπέρτα, Καναδά. Ομότιμος καθηγητής, τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης , Χανιά, Κρήτη.

Καθηγητής, τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Δ/ντής τού εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Ανοργάνου Γεωχημείας τού Ινστιτούτου Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Γεωλογικής Υπηρεσίας τού Καναδά.
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Α Αντιπρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ακαδημαικών Υποθέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και μέλος της Συγκλήτου.
Σύμβουλος (Consultant) στό Ινστιτούτο Ιζηματογ. Γεωλογίας καί Πετρελαίου τής Γεωλογικής Υπηρεσίας τού Καναδά.
Σύμβουλος (Consultant) του O.H.E..(United Nations
Deνelopment Program,U.N.D.P) σέ θέματα ενεργειακών ορυκτών πόρων.
Συμβασιούχος καθηγητής (Adjunct Professor) ,Dept. of Geography and Archaeology, Uniν. of Calgary, Calgary, Alberta,Canada.
Γεωπόνος/Εδαφολόγος στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας Οpγανισμός Κωπαίδος.

Η ερευνητική δραστηριότητα σuνοψίζεταί α) με περισσότερες απο 55 δημοσιεύσεις σέ επιστημονικά περιοδικά και 243 citations indices (μέχρι το 1995) β) 14 επιστημονικές εκθέσεις απο συμμετοχές σέ αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα εντός καί εκτός Ελλάδος ( Καναδά, ΕΛΠΕ ( ΔΕΠ-ΕΚΥ) ΔΕΗ, ΓΓΕΤ, ΟΗΕ-ΙΓΜΕ και ΤΓΜΕ) και γ) 29 διαλλξεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.


Αντώνης Φώσκολος: υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ Ελλάδας.

Αντιθέσεις ΚΡΗΤΗ TV (13/5/2011)

Αντώνης Φώσκολος: υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ Ελλάδας

Αντώνης Φώσκολος - Βιογραφικό Σημείωμα