Οριοθέτηση ΑΟΖ θέλει η Κομισιόν

Οριοθέτηση ΑΟΖ θέλει η Κομισιόν.
Βρυξέλλες: Του Θάνου Αθανασίου

Μελέτη των υπηρεσιών της ΕΕ καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη για τα παράκτια κράτη αν ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και επεκτείνουν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους.

Περιθώριο τζίρου, που σήμερα πάει χαμένος, ύψους 500 δισ. ευρώ έχουν οι χώρες της Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όπως θα πει σε λίγη ώρα η κοινοτική επίτροπος Μ. Δαμανάκη από το βήμα του briefing της Κομισιόν, τα κέρδη αυτά περνάνε μέσα από την οριοθέτηση των λεγόμενων ΑΟΖ (Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real.gr οι κοινοτικές υπηρεσίες των οποίων προΐσταται η κ. Δαμανάκη έχουν ετοιμάσει αναλυτική έκθεση για τις οικονομικές δυνατότητες της περιοχής, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανάσα στον Νότο που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, «η ύπαρξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης θα μπορούσε να επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου, και ως εκ τούτου τη βελτίωση των συνθηκών για την εξασφάλιση περαιτέρω οικονομικών επενδύσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι έρευνες για θαλάσσιες πηγές ενέργειας».

Το κολέγιο των επιτρόπων συνεδριάζει με σκοπό να εγκρίνει την εισήγηση προς τα κράτη μέλη «οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες να συνοδεύονται από κατάλληλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την επιβολή των κανόνων που τις διέπουν ώστε να καταστούν ακόμη πιο σαφή τα οφέλη από την καθιέρωση ΑΟΖ, σε σχέση με το οποιοδήποτε κόστος, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα θέματα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο εκτελεστικός βραχίονας πηγαίνει τόσο μακριά σε ένα θέμα που άπτεται τέτοιου είδους κυριαρχικών δικαιωμάτων, δίνοντας όμως μεταξύ άλλων και στις ελληνικές αρχές ένα γερό πάτημα να οριοθετήσουν ΑΟΖ - πρόθεση που εσχάτως είχε ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real.gr η κοινοτική επίτροπος θα ξεκαθαρίσει τα όρια των κοινοτικών συστάσεων «υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως ότι η κήρυξη και καθιέρωση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα κάθε παράκτιου κράτους και δεν σκοπεύει να παρέμβει ούτε σε αυτό το δικαίωμα, ούτε σε αυτή διαδικασία».

Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος και Ισπανία χάνουν μισό τρισ. ευρώ από το ΑΕΠ.

Κανείς όμως δεν μπορεί να αγνοήσει ότι με πάνω από τους μισούς νέους άνεργους και τα γενικά ποσοστά ανεργίας να μαστίζουν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού, μισό τρισ. τζίρος δεν μπορεί να μένει στα αζήτητα. Η ευκαιρία ως σήμερα χάνεται λόγω του ότι δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο. Ακόμη, είναι δύσκολο για τα παράκτια κράτη της Μεσογείου, να επιβάλουν την εφαρμογή των κανόνων ή να ρυθμίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις οικονομικές δραστηριότητες, ειδικά μάλιστα όσες σχετίζονται με την ενέργεια.

Να εφαρμοστεί το δίκαιο της Θάλασσας

Η μελέτη που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη για τα παράκτια κράτη αν ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και επεκτείνουν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους.

Εξάλλου και οι υπόλοιπες ενδιαφερόμενες πλευρές και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν επιστήσει την προσοχή των αρχών στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο.

Η Επίτροπος θα εξηγήσει ότι είναι κοινή μας ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η «γαλάζια οικονομία» να αποδώσει καρπούς, να μειώσουμε την πίεση που ασκείται στους θαλάσσιους πόρους και να εξασφαλίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο που θα ενισχύσει τις επενδύσεις και τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα ανακοινώσει ότι η Κομισιόν θα στηρίξει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εισάγοντας ως κεντρικές έννοιες τη συνεργασία και την «γαλάζια ανάπτυξη».

Ήδη το κολέγιο έχει δεχθεί ότι:

• Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στη Μεσόγειο.
• Μέχρι σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες.
• Η γαλάζια ανάπτυξη της Κομισιόν αντιπροσωπεύει μια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 500 δισ. ευρώ ετησίως.
• Δυστυχώς σημαντικό μέρος της Μεσογείου βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών.

http://www.enikos.gr/economy/158952,Orio8ethsh_AOZ_8elei_h_Komision.html