Ν. Λυγερός - Ελληνική ΑΟΖ και Περιφέρειες

Ν. Λυγερός - Ελληνική ΑΟΖ και Περιφέρειες
Ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων 2289/1995 και η τροπολογία του 4001/2011 προβλέπει ότι η Περιφέρεια όπου βρίσκεται το θαλάσσιο κοίτασμα και όχι το όλο θαλάσσιο οικόπεδο που μπορεί να αφορά περισσότερες, θα πάρει το 5% των απολαβών του Ελληνικού Δημοσίου και το 20% με στόχο περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ποσά μπορούν να βοηθήσουν έμπρακτα τις Περιφέρειες για την ανάπτυξη τους και αυτές πρέπει να τα αξιοποιήσουν στο έπακρον, αφού αποτελεί και μια δυνατότητα ανάκαμψης. Με άλλα λόγια πρέπει οι Περιφέρειες όχι μόνο να ενημερωθούν...