Έγκριση Διαπανεπιστημιακού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θαλάσσιες Κατασκευές, Συστήματα και Διεργασίες για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3594/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014−2015 η λειτουργία Διαπανεπιστημιακού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θαλάσσιες Κατασκευές, Συστήματα και Διεργασίες για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων – Offshore Structures, Systems and Processes for the Hydrocarbon Exploration and Exploitation».

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.et.gr