Καταστροφικός ο σχιστόλιθος για το περιβάλλον

Η Πολωνία επανέρχεται στις εκτιμήσεις της με την εξόρυξη του σχιστόλιθου, γιατί δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα που πέτυχαν στην Αμερική. Κάθε τύπος σχιστόλιθου έχει ανάγκη από μια ειδική μεθοδολογία εξόρυξης. Αλλά το πρόβλημα για όλες τις περιπτώσεις είναι ότι η εξόρυξη του σχιστόλιθου είναι καταστροφική και επικίνδυνη για το περιβάλλον. Έτσι η Γαλλία σταμάτησε και τις 31 άδειες που είχε εκδώσει μετά από τα πρώτα προβλήματα. Στην Εσθονία έχουν απαράδεκτες επιπτώσεις σε λίμνη από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Η μεθοδολογία της υπερθέρμανσης για την απελευθέρωση των υδρογονανθράκων απελευθερώνει και ενώσεις θείου, αζώτου και οξυγόνου. Ενώ στη μεθοδολογία της απόσταξης ο σχιστόλιθος θραύεται επί τόπου και καίγεται. Γενικότερα τα κατάλοιπα του πετρελαίου πρέπει να μαζευτούν και μαζί τους οι δηλητηριώδεις ουσίες. Το πλύσιμο βέβαια απαγορεύεται γιατί οι βλαβερές ουσίες που παράγονται κατά τη διύλιση μολύνουν με μη αναστρέψιμο τρόπο την ατμόσφαιρα και τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και με τις καλύτερες μεθοδολογίες δεν μπορεί να αποφευχθεί η παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα. Γι' αυτόν το λόγο σε επιστημονικό επίπεδο, η εξόρυξη του σχιστόλιθου είναι προς το παρόν τουλάχιστον εντελώς καταστροφική για το περιβάλλον. Είναι λοιπόν σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας γιατί αν κάποιοι έρθουν να μας πουν ότι θα ήταν καλό να κάνουμε στην Ελλάδα και ειδικά στη Θράκη, δεν είναι ανάγκη να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας. Αν δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους μια εξόρυξη είναι απάνθρωπη και ενάντια στον Ελληνισμό.

http://lygeros.org/articles?n=18343&l=gr