Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Προσελκύση επενδυτών για κοιτάσματα Νότια της Κρήτης

Από πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας της χώρας μας προέκυψε ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν γνωρίζει εάν πράγματι υπάρχει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα. Η ατυχής αυτή δήλωσε δεν έλαβε καν υπ' όψη της προς στην πράξη προσδιορίζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών σε μία συγκεκριμένη περιοχή ερευνητικού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η Νότια Κρήτη, όπου ως γνωστόν, δεν προήλθε κανείς επενδυτής, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο.
Ουδείς όμως στο αρμόδιο Υπουργείο διερωτήθηκε μέχρι σήμερα γιατί απέτυχε ο μέχρι σήμερον τελευταίος γύρος παραχωρήσεων 10 θαλάσσιων οικοπέδων Νότια της Κρήτης από τον προηγούμενο Υπουργό. Κι όμως oι λόγοι αυτής της αποτυχίας γι' αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο βέβαια είναι πάρα πολύ απλοί και μπορούν περιγραφούν ως εξής:
1. Οι υποθαλάσσιες περιοχές Νότια της Κρήτης είναι περιοχές τελείως ανεξερεύνητες σε σχέση με το Ιόνιο, από δε γεωλογική άποψη είναι περιοχές ιδιαίτερα περίπλοκες, υψηλού οικονομικού κινδύνου, με σχετικά μεγάλα θαλάσσια βάθη.
2. Για τον παραπάνω λόγο τα μεγέθη θαλάσσιων οικοπέδων στον πρόσφατο γύρο παραχωρήσεων του 2014-2015 (Εικ.1) θα έπρεπε στην Νότια Κρήτη να είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και να είχαν τύχει ιδιαίτερου ξεχωριστού διεθνούς διαγωνισμού....