Ν. Λυγερός "Οι δυνατότητες της ΑΟΖ", Βόλος 16/07/2012

Νίκος Λυγερός - Οι δυνατότητες της ΑΟΖ, Βόλος 16-07-2012.
Εισήγηση του Νίκου Λυγερού 
στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών 
με θέμα: "Οι δυνατότητες της ΑΟΖ". 
Βόλος, 16/07/2012.