Δημιουργείται υπηρεσία υδρογονανθράκων

Δημιουργείται υπηρεσία υδρογονανθράκων.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σχετική μελέτη που έγινε κατέδειξε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί καινούρια οντότητα της οποίας κύρια αρμοδιότητα θα είναι η ενασχόληση με θέματα που αφορούν τις υπεράκτιες δραστηριότητες και υποδομές σε θέματα υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των θεμάτων εγκαταστάσεων στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό και ειδικότερα αυτών που αφορούν τη δημιουργία τερματικού με απώτερο σκοπό την πώληση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Η υπηρεσία που θα συσταθεί, πρόσθεσε,  θα προσδώσει την πρέπουσα σημασία στα πολύπλοκα θέματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ . Θα παρακολουθεί επίσης τα συμβόλαια με τις αδειούχες εταιρείες, θέματα αδειοδοτήσεων, θέματα αναζήτησης και ανάπτυξης καθώς και άλλα θέματα ουσιώδους σημασίας.