Ασφαλώς πρόκειται για μια άκρως θετική εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε για πολλά χρόνια εξέφραζα την άποψη, ότι στην θαλάσσια περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για την ύπαρξη σημαντικών ποσοτήτων υδρογονανθράκων. Οι μέχρι σήμερα ανακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Κύπρο με δικαίωσαν. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων της Eni και της Total, αλλά και την εντατικοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων από τη Noble Energy θα έχουμε περισσότερες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Πρέπει να σημειώσω ότι στην πετρελαϊκή βιομηχανία η έρευνα και η αξιολόγηση για την ύπαρξη δυνητικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων, είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία. Τα στοιχεία που είχαμε μέχρι σήμερα στη διάθεση μας, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο που έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή είναι βιογενετικό (“biogenic gas”), οδηγούσαν σε συμπεράσματα και εκτιμήσεις ότι η ύπαρξη πετρελαίου εμφανίζει μικρές πιθανότητες.

Ωστόσο τα νέα δεδομένα κάνουν λόγο για ύπαρξη συμπυκνωμάτων (“condensates”), στοιχείο ενθαρρυντικό ως προς την εμφάνιση των κατάλληλων συνθηκών για το σχηματισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, σε βαθύτερα γεωλογικά στρώματα. Αναμένονται οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των ερευνών όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός την κυπριακής ΑΟΖ, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε το βαθμό βεβαιότητας και να μιλούμε για κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή μας με περισσότερη σιγουριά.

Θεωρείτε πως σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων;

Πιστεύω ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και αναφέρομαι στο πρόγραμμα της Noble Energy, είναι λογικές. Νέα δεδομένα και στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο, τα οποία απαιτούν την κατάλληλη επεξεργασία και ερμηνεία. Η εταιρεία, σε συνεργασία με το Κράτος βέβαια, πρέπει να προχωρήσει σε εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν οποιουσδήποτε προβληματισμούς ή ανησυχίες ως προς τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, θα μειώσουν σε λογικά επίπεδα το επενδυτικό ρίσκο, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του project από τραπεζικούς οίκους.

Όσον αφορά τις άλλες εταιρείες, η Eni εφαρμόζει ένα πολύ «επιθετικό» πρόγραμμα με τουλάχιστον τέσσερις γεωτρήσεις ως το τέλος του 2015, ενώ και η Total μετά την ολοκλήρωση των γεωφυσικών ερευνών προγραμματίζει την έναρξη των εργασιών ανόρυξης γεωτρήσεων για τα τέλη του 2015/αρχές του 2016.

Χρειάζεται να αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό που αφορά την εκμετάλλευση τους;

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου μέσω χερσαίου σταθμού παραγωγής LNG είναι για τη χώρα μας από τεχνικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής άποψης η ενδεικνυόμενη επιλογή. Η εξαγωγή του φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή προσφέρει ευελιξία στις αγορές και παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης η δημιουργία βιομηχανίας πετροχημικών με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο είναι μια επιλογή που έχει σημαντικές προοπτικές.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν θεωρείτε πως ανοίγονται νέοι ορίζοντες και προοπτικές στην Κύπρο; Κι αν ναι, ποιες είναι αυτές οι προοπτικές;

Αποτελεί προσωπική μου πεποίθηση ότι ο τομέας της ενέργειας μπορεί να αποτελέσει την «ατμομηχανή» για επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό το έχω δηλώσει επανειλημμένως. Πέρα από τα έσοδα που θα έχουμε ως χώρα σε βάθος χρόνου από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων, τα κέρδη που αποκομίζουμε από σήμερα με την εμπλοκή κυπριακών εταιρειών στην παροχή λογιστικών, δικηγορικών και άλλων υπηρεσιών είναι σημαντικά.

Θέσεις εργασίες θα δημιουργηθούν για τεχνίτες αλλά και ανώτερης εκπαίδευσης προσωπικό, για τις οποίες οι κατάλληλα καταρτισμένοι κύπριοι θα κληθούν να επανδρώσουν. Επίσης όλα τα πανεπιστήμια έχουν διαμορφώσει προγράμματα μάθησης που στοχεύουν στην αγορά εργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικά στάδια αλλά είμαι αισιόδοξος ότι με τους κατάλληλους χειρισμούς το μέλλον προμηνύεται καλύτερο.