Ν. Λυγερός - Η ελληνική ΑΟΖ ως μοχλός εξέλιξης

Μπορεί να βλέπουμε συνεχώς τις εξελίξεις μέσω των θαλάσσιων περιοχών αλλά σπάνια καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται χάρη στην ελληνική ΑΟΖ. Διότι χωρίς αυτή θα ήμασταν περιορισμένοι στα 12 Ναυτικά Μίλια, τα οποία στην Ελλάδα παραμένουν 6 Ναυτικά Μίλια. Ενώ τα στρατηγικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων βρίσκονται αποκλειστικά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με άλλα λόγια η ΑΟΖ αποτελεί μια προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα. Έτσι η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ αποτελεί ένα μοχλό εξέλιξης που κάνει τη διαφορά σε γεωοικονομικό επίπεδο. Οι πρώτες προσπάθειες αξιοποίησης έγιναν την περίοδο 2012-2013 και μετά είχαμε μια αδράνεια...