Στο ΕΣΠΑ το λιμάνι της Ερείκουσας για έργα 7.5 εκ. ευρώ

Στο ΕΣΠΑ το λιμάνι της Ερείκουσας για έργα 7.5 εκ ευρώ.
Παρουσία του Αντιδημάρχου Ερείκουσας, Σπ. Αργυρού, καθώς και του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, Πέτρου Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του λιμανιού της Ερείκουσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».

Τι πρόκειται να γίνει

Το έργο αφορά στην επέκταση λιμένος Ερείκουσας το οποίο περιλαμβάνει:
Α) Κατασκευή προσήνεμου μόλου, μήκους 200 μ. περίπου.
Β) Ανακατασκευή υπήνεμου μόλου.
Γ) Κατασκευή κρηπιδοτοίχων και ανακατασκευή υπάρχοντος κρηπιδώματος.
Δ) Κατασκευή περιμετρικής συνδετήριας οδού με βραχοπαγίδας μεταξύ των δυο μόλων.
Ε) Κατασκευή δεξαμενής γλυκού νερού και επιχώσεων.
ΣΤ) Κατασκευή ζώνης προστασίας από φυσικούς ογκόλιθους απέναντι από την είσοδο του λιμένα.
Ζ) Κατασκευή λουτρών και WC, ΑΜΕΑ κλπ.
Η) Εκσκαφή στο εσωτερικό της λιμνολεκάνης και της εισόδου.
Θ) Η/Μ έργα παροχών, ρεύματος στη δεξαμενή και WC αλλά και φωτισμού στη συνδετήρια οδό, όπως επίσης και πυρασφάλεια.

Σημειώνεται ότι στην πράξη ένταξης περιλαμβάνονται και 7 επιπλέον υποέργα, που αφορούν στη νέα υδρογράφηση του λιμανιού και το στίγμα θέσεων για την τοποθέτηση της οριστικής φωτοσήμανσης των έργων, την τοποθέτηση οριστικής φωτοσήμανσης, αρχαιολογικές εργασίες και παρακολούθηση των εκσκαπτικών από την αρμόδια Εφορεία, τη σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 7.327,237 ευρώ.