Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως τις 28/8/2014 για το Πρόγραμμα: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»

Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως τις 28/8/2014 για το Πρόγραμμα: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»

Δείτε εδώ τις σχετικές Αποφάσεις για την παράταση του Προγράμματος:

Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος
Modified Call for Proposals