Τερματικό Βασιλικού: Σεπτέμβριο το πρώτο πλοίο για VTTV

Λευκωσία: Στο τελικό στάδιο μπαίνουν τα κατασκευαστικά έργα στο τερματικό υγρών καυσίμων της VTTV στο Βασιλικό, με τον προγραμματισμό να τηρείται ευλαβικά, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί ή άφιξη του πρώτου πλοίου για μεταφορά καυσίμων -θα είναι στις 15 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται ότι σταδιακά το τερματικό θα εξυπηρετεί περίπου 500 πλοία τον χρόνο, όσα δηλαδή εξυπηρετεί τώρα το λιμάνι Λεμεσού, ενώ το κράτος θα ξεκινήσει να έχει σημαντικά έσοδα από τα τέλη που επιβάλλονται.

Να σημειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 24 από τις 28 δεξαμενές της πρώτης φάσης και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η κατασκευή των υπόλοιπων τεσσάρων δεξαμενών. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η προβλήτα μήκους περίπου 1.500 μέτρων, επί της οποίας θα προσδένουν τα πλοία για τις φορτοεκφορτώσεις. Την κατασκευή του έργου είχε αναλάβει η J&P.

Η προβλήτα έχει τέσσερα σημεία πρόσδεσης, δύο για πολύ μεγάλα τάνκερ 50.000 έως 160.000 τόνων και δύο για πλοία 10.000 έως 50.000 τόνων, ενώ κατασκευάζεται και δεύτερη προβλήτα εντός του λιμανιού του Βασιλικού για εξυπηρέτηση μικρότερων πλοίων.


Στην προβλήτα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 15 δίκτυα σωληνώσεων που καλύπτουν όλα τα είδη καυσίμων που θα φορτοεκφορτώνονται, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση ακόμα δύο δικτύων στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι πέραν όλων των άλλων μέτρων ασφάλειας, όλη η προβλήτα βρίσκεται σε ύψος 9,5 μέτρων πάνω από την επιφάνειας της θάλασσας επίσης για λόγους ασφάλειας. Συγκεκριμένα, το ύψος αυτό έχει καθοριστεί μετά από μελέτες, αφού μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε ακραία περίπτωση σημαντικού σεισμού και δημιουργίας τσουνάμι μεγάλου ύψους. Η εγκατάσταση όλων των πασσάλων και των βραχιόνων πρόσδεσης της προβλήτας έχει επίσης ολοκληρωθεί.

Η όλη λειτουργία της φορτοεκφόρτωσης θα γίνεται με τηλεχειρισμό, από ειδικό κέντρο επιχειρήσεων που επίσης ολοκληρώνεται, ενώ η μόνη ανθρώπινη παρέμβαση θα είναι για κλείδωμα και έλεγχο των συνδέσεων των σωληνώσεων με τα πλοία. Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης (DCS) του τερματικού έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι ηλεκτρολογικές εργασίες με την εγκατάσταση και τον έλεγχο καλωδίων.

Να σημειωθεί ότι τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και ιδιαίτερα στην προβλήτα, έχουν εγκατασταθεί αυξημένα συστήματα πυρόσβεσης που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της προβλήτας όσο και των πλοίων που θα προσδένουν. Επίσης έχουν εγκατασταθεί πολύ ισχυρές σε δυναμικό και ισχύ αντλίες που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού στις εγκαταστάσεις των δεξαμενών, επίσης για σκοπούς πυρόσβεσης. Η πλατφόρμα πυρόσβεσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής και ελέγχων.


Για την ολοκλήρωση του έργου, έχουν συμπληρωθεί 1 εκατομμύριο εργατοώρες, ενώ κανένα πρόβλημα -ούτε καιρικό ούτε άλλο περιστατικό- δεν μπόρεσε να προκαλέσει καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έρχου και απώλειες χρόνου. Αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ο έλεγχος των υπέργειων και υπόγειων σωληνώσεων, όπως και των συνδέσεών τους με το επίγειο δίκτυο σωληνώσεων και αντλιών του τερματικού.

Σημαντικός κόμβος υγρών καυσίμων

Μεγάλα τάνκερ με υγρά καύσιμα από διυλιστήρια που είναι συμβλημένη η VTTV, θα προσδένουν στην προβλήτα και με τις ειδικές αντλίες το περιεχόμενό τους θα μεταφέρεται στις δεξαμενές καυσίμων. Άλλα τάνκερ θα έρχονται επίσης στην προβλήτα και θα μεταφορτώνουν για μεταφορά τους στον τελικό προορισμό.

Η Κύπρος, πέραν των άλλων εσόδων, θα έχει και έσοδα από τα ειδικά τέλη που ισχύουν. Επίσης, αναμένεται ότι σταδιακά ολοένα και περισσότερα από τα τάνκερ που μεταφορτώνουν τα τελευταία χρόνια καύσιμα στα ανοικτά της Λεμεσού –στα όρια των χωρικών υδάτων– θα προτιμούν να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της VTTV για τις μεταφορτώσεις, για λόγους ασφάλειας κυρίως.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πλοίων, που μεταφορτώνουν καύσιμα ανοικτά της Κύπρου είναι σημαντικός, κάτι που έχει επισημανθεί ότι δημιουργεί κινδύνους, ενώ η απουσία υποδομών, αλλά και τα ψηλά τέλη που ίσχυαν από πλευράς Αρχής Λιμένων, ήταν αποτρεπτικά στην προσέλκυσή τους για ασφαλείς μεταφορτώσεις στην Κύπρο.

πηγή: http://www.cytoday.eu