Μάθημα του Ν. Λυγερού στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: "Γεωστρατηγική, Τοποστρατηγική και Ενέργεια". Καβάλα, 02/10/2014.