Ν. Λυγερός "Θεωρία παιγνίων και ελληνική ΑΟΖ". Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 30/9/14