ΕΟΚΕ: Αναγκαία η οριοθέτηση ΑΟΖ και η διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ

Η παγκοσμιοποιημένη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών θα αποτελέσει λύση για την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα τονίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), σε γνωμοδότησή της με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα» και εισηγήτρια την Δρ. Άννα Μπρεδήμα.
Τα θέματα θαλάσσιας ασφάλειας πλέον έχουν γίνει πολύπλοκα και αφορούν εκτός από την πειρατεία, τη λαθρομετανάστευση, το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών, ενεργειακά θέματα, αλλά και στρατιωτικές συγκρούσεις σε περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρώπη.
Εστιάζοντας στην περιοχή της Μεσογείου, η Επιτροπή φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το ζήτημα της υιοθέτησης των ΑΟΖ, ενώ για το ζήτημα της Ουκρανίας υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στον Εύξεινο Πόντο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης.
Η ΕΟΚΕ σε ψήφισμά της υιοθέτησε την εισήγηση της δρ Άννας Μπρεδήμα, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να επιδιώξει διεθνείς συνέργειες μεταξύ των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, ενώ θα πρέπει να αναπτύξει και μια στρατηγική οριζόντιας προσέγγισης της θαλάσσιας ασφάλειας, νιε αξιοποίηση και ανάπτυξη των υφιστάμενων επιτευγμάτων, αλλά χωρίς δημιουργία νέων δομών. Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα αυξήσει την ελκυστικότητα του ναυτιλιακού επαγγέλματος μεταξύ των ναυτικών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Μεσόγειος παρουσιάζει προκλήσεις στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας (όπως τρομοκρατία, παράνομη διακίνηση και λαθρομετανάστευση). «Οι επενδύσεις στη θαλάσσια συνεργασία σε αυτή την περιοχή πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών, επιτήρησης, περιπολίας και φύλαξης των ακτών», ενώ προσθέτει: «Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις λόγω των ανακαλύψεων υπεράκτιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, η οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών σύμφωνα με τη σύμβαση UNCLOS θα συμβάλει στην ειρηνική επίλυση των εδαφικών διαφορών».
Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Ε.Ε. έχει στρατηγικό συμφέρον να αποτρέψει την κλιμάκωση των περιφερειακών διενέξεων στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, προκειμένου να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών της.

Πηγή: energypress.gr