Ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της ερευνητικής γεώτρησης «Ονασαγόρας», στο Ερευνητικό Τεμάχιο αρ. 9

Ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της ερευνητικής γεώτρησης «Ανοσοορός», στο Ερευνητικό Τεμάχιο αρ. 9
19/12/2014Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αναφορικά με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ENI/KOGAS με την επωνυμία «Ονασαγόρας», στο Ερευνητικό Τεμάχιο 9 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η κοινοπραξία ENI/KOGAS ολοκληρώνει αυτές τις μέρες την πρώτη ερευνητική γεώτρηση με την επωνυμία «Ονασαγόρας», στο ερευνητικό τεμάχιο 9 της κυπριακής ΑΟΖ. Η γεώτρηση, η οποία ανορύχθηκε με το γεωτρύπανο SAIPEM 10000, έφτασε στο προβλεπόμενο βάθος των 5.800 μέτρων, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων.

Η γεώτρηση «Ονασαγόρας» ήταν ένας από τους στόχους, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων που συλλέγηκαν πριν από την έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος. Η συγκεκριμένη αποτελεί την πρώτη από μια σειρά γεωτρήσεων που θα διενεργηθούν από το SAIPEM 10000 στην ΑΟΖ μας.

Η κοινοπραξία ENI/KOGAS επεξεργάζεται και αξιολογεί όλα τα στοιχεία γεωλογικού και άλλου χαρακτήρα που συνέλεξε κατά την πρώτη αυτή γεώτρηση και τα οποία θα είναι πολύ βοηθητικά για τη συνέχεια. H επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν απαιτεί κάποιο χρόνο λόγω του πολύπλοκου γεωλογικού καθεστώτος της περιοχής.

Το γεωτρύπανο SAIPEM 10000 θα συνεχίσει κανονικά το ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, προχωρώντας με την επόμενη γεώτρηση στο ερευνητικό τεμάχιο 9 με την επωνυμία «Αμαθούσα».

Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και έχοντας προετοιμαστεί επαρκώς για όλα τα ενδεχόμενα, προχωρεί σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της, τόσο σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες, όσο και σε ό,τι αφορά την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο Τεμάχιο 12, εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

http://www.moi.gov.cy