Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Tο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας

Αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο που αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με το energypress.gr, το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες και με ορίζοντα να αρχίσει σύντομα η κατασκευή του, μόλις ολοκληρωθούν βέβαια και οι τελευταίες μελέτες όπως η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού του έργου.

Η Γεωπολιτική αξία του έργου

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για ένα έργο ενεργειακής υποδομής για να έχει γεωπολιτική αξία πρέπει να το αποδεχτεί πρώτα από όλα η τοπική κοινωνία όπου θα κατασκευαστεί.

Στην περίπτωση αυτού του έργου μετά από κάποιές αρχικές ενστάσεις των κατοίκων, έγινε διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου, της εταιρείας που θα κατασκευάσει το έργο αλλά και των αντίστοιχων υπηρεσιών του κράτους και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πλέον το έργο χαίρει της υποστήριξης όλων, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών το έργο βρίσκεται ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο να αρχίσει να κατασκευάζεται.

Από γεωπολιτική σκοπιά το έργο αυτό μπορεί να συμβάλει στην πλήρη ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας σε φυσικό αέριο αλλά και μερική ενεργειακή αυτονομία της Βουλγαρίας. Θα πρέπει να κατανοηθεί, ότι η ενέργεια στις μέρες μας χρησιμοποιείται και ως πολιτικο-διπλωματικό όπλο, γεγονός που πολύ συχνά αυτό συμβαίνει
Να σημειωθεί, ότι η ετήσια κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν 4,2 δισ. κυβικά μέτρα για το 2012.

Πηγή: voria.gr