ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (TECHNICAL/TECHNOLOGICAL STUDY) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROASIA INTERCONNECTOR