ΥΠΟΙΚ: Ετοιμάζει επενδυτικό ταμείο για υδρογονάνθρακες

Το Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές δικλίδες για συνεχή έλεγχο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη με το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ).

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, στη συνάντηση ο ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι το Υπουργείο του θεωρεί τον τομέα της ενέργειας ως τον κύριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο, είπε, ασχολείται άμεσα και έμμεσα με αρκετά ενεργειακά θέματα. Μεταξύ άλλων ανέφερε τα δύο σημαντικά ενεργειακά θέματα που απασχολούν το Υπουργείο Οικονομικών, όπως (α) προετοιμασία της Κύπρου για τη διαχείριση των εσόδων από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων και (β) επενδύσεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα.

Όσον αφορά το πρώτο, ήδη το Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου όπου θα γίνεται η διαχείριση των εσόδων από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές δικλίδες για συνεχή έλεγχο. Για το δεύτερο θέμα χρειάζεται η κατάρτιση σχετικών ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών για επενδύσεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα από ιδιωτικές εταιρείες ή/και συμπράξεις ιδιωτών με το δημόσιο όπου αναμένεται σχετική χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ο Υπουργός ζήτησε τη συνεργασία του ΣΕΣ για τα ενεργειακά θέματα που εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών καθώς επίσης να δίνεται η τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη του ΣΕΣ.

Το ΣΕΣ ενημέρωσε τον Υπουργό σχετικά με πρωτοβουλία του για την καταγραφή και αξιολόγηση της σημερινής ενεργειακής κατάστασης και στρατηγικών της Κύπρου. Ήδη το ΣΕΣ έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τοπικούς αρμόδιους για ενεργειακά θέματα φορείς για ανταλλαγή απόψεων. Η υφιστάμενη κατάσταση θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει βάση για τη διαμόρφωση των σεναρίων εξέλιξης ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου κυπριακού ενεργειακού συστήματος μέχρι και το έτος 2050.

Επίσης, έγινε ενημέρωση του Υπουργού για το πρόσφατο έγγραφο του ΣΕΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από το Κράτος για την αξιοποίηση (με τρόπο βέλτιστο) των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Οκτωβρίου 2014) σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα αφού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως μικρό απομονωμένο νησιώτικο ενεργειακό σύστημα.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε για το σκοπό και τις αρμοδιότητες του ΣΕΣ. Έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο του ΣΕΣ ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός προς την Κυβέρνηση, με στόχο τη ανάπτυξη και την κατάθεση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι αρμοδιότητες του ΣΕΣ όπως, μελέτη θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού της Κύπρου, παρακολούθηση της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και διορθωτικών προτάσεων προς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν τα ενεργειακά θέματα της χώρας, κλπ.

Εκ μέρους του ΣΕΣ ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς και τα μέλη του ΣΕΣ Δρ. Οδυσσέας Χρήστου, Δρ. Μάριος Βαλιαντής, Αβραάμ Γεωργίου, Δρ. Βασιλειάδου Ελένη, Δρ. Ονουφρίου Τούλα και Δρ. Παπαναστασίου Πάνος.

Πηγή: sigmalive.com