Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Η Eni και η Total στην Κυπριακή ΑΟΖ

Ό,τι και να έχει ειπωθεί για τις εταιρείες Eni και Total στην κυπριακή ΑΟΖ πρέπει να επικαιροποιηθεί με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ. Όντως πρόκειται για μία τεράστια αλλαγή φάσης που εξηγείται ακόμα και από τους χάρτες, τους γεωλογικούς της κυπριακής ΑΟΖ. Με την αλλαγή του μοντέλου για τις γεωτρήσεις έχουν εμφανιστεί νέοι στρατηγικοί στόχοι που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στις πετρελαϊκές εταιρείες που βρίσκονται ήδη εκεί, όπως είναι η Eni και η Total με το υπάρχον γύρο παραχώρησης. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο που τώρα, επιτέλους, μιλούμε για τη διεξαγωγή ενός τρίτου γύρου παραχώρησης. Επίσης όλοι αντιλαμβάνονται τώρα ότι και στην κυπριακή ΑΟΖ μπορούμε να βρούμε ανάλογα κοιτάσματα με αυτό του Ζορ, τουλάχιστον τρία, πράγμα το οποίο δημιουργεί νέες προοπτικές. Και επειδή η Eni και η Total είναι ήδη εκεί, ουσιαστικά λειτουργούν ως πόλος έλξης για τις άλλες πετρελαϊκές εταιρείες που βλέπουν πια τα πράγματα μ’ ένα εντελώς διαφορετικό βλέμμα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι μια τεχνική ανακάλυψη είχε επιπτώσεις στο επιστημονικό μοντέλο, κι αυτό στην στρατηγική εντοπισμού των κοιτασμάτων και το μέγεθος αυτών στην οικονομική προσέγγιση που επιτέλους ακολουθεί και τα νοητικά σχήματα της γεωλογίας της περιοχής...