Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός - Πρωτοποριακές Έρευνες στην Κύπρο για Κοιτάσματα Τύπου Zohr

H Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία NEOS GeoSolutions αξιολόγησης του πετρελαϊκού δυναμικού μέσω γεωφυσικών διασκοπήσεων τμήματος παράκτιων αβαθών και χερσαίων περιοχών της Κύπρου.
Να σημειώσουμε ότι τα παράκτια και χερσαία τμήματα που θα αξιολογηθούν - σύμφωνα με πληροφορίες μας - εντοπίζονται σε ανεξερεύνητες ερευνητικές περιοχές εκτός των προκηρυχθέντων ήδη 13 ερευνητικών κυπριακών θαλάσσιων οικοπέδων (βλ. Εικ.1).

Κύριος στόχος της NEOS Geosolutions είναι ο εντοπισμός στόχων κοιτασμάτων τύπου Zohr σύμφωνα με το νέο ερευνητικό μοντέλο της ΕΝΙ και όχι μόνο. Με πρόσφατες δημοσιεύσεις μας είχαμε εξηγήσει ότι τέτοιου είδους σημαντικοί στόχοι καρστικών ασβεστολιθικών κοιτασμάτων (reefs) εντοπίζονται παλαιογεωγραφικά σε παραλίες λιμνοθαλασσών (edge of bioclastic lagoons), βλ. Εικ.2 και Εικ.3.

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια της NEOS Geosolutions, η οποία θα συνεργαστεί με δύο γνωστές λιβανέζικες εταιρείες την Energy & Environment Holding (EEH) και την Petroserv αναμένεται να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την περιοχή και όχι μόνο, αφού θα έχουμε σίγουρα επεκτάσεις...


Η συνέχεια εδώ... http://lygeros.org/articles?n=21931&l=gr