Ν. Λυγερός - EuroAsia Interconnector και Κρήτη

Το ηλεκτρικό καλώδιο που θα διασυνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για να παρέχει ενέργεια στις τρεις χώρες αλλά συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, θα περάσει από την Κρήτη που αποτελεί συνδετικό κρίκο με την Κύπρο για την όλη διαδρομή. Σε αυτό το πλαίσιο, η χωροθέτηση του προγράμματος προβλέπει σε πρώτο στάδιο ένα σταθμό μετατροπής 1GW με δύο γέφυρες μετατροπής ισχύος 0,5GW που έχει διαστάσεις 160m x160m και απαιτεί κατά συνέπεια 2,6 στρέμματα και σε δεύτερο στάδιο το ανάλογό του. Έτσι ο συνολικός χώρος θα καλύπτει περίπου 55 στρέμματα. Και το υψηλότερο κτίριο θα έχει 22m. Με τον σταθμό, θα λειτουργεί ως ασφάλεια, θαλάσσιο ηλεκτρόδιο σε παράκτιο περιβάλλον, όπου το βάθος δεν ξεπερνά τα 40m. Στον πυθμένα της θάλασσας το ηλεκτρόδιο θα έχει διαστάσεις 125m x 30m. Η απόσταση από τον σταθμό μετατροπής θα είναι της τάξης των 15 χιλιομέτρων. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τις νέες μελέτες που αφορούν ειδικά τον τεχνικό και τεχνολογικό τομέα αυτά τα δεδομένα θα τοποθετηθούν με ακρίβεια μέσω των τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών, πράγμα το οποίο θα δείξει επί του πρακτέου την υλοποίηση του προγράμματος...

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=22553&l=gr