Ν. Λυγερός - Ενεργειακοί και στρατηγικοί δεσμοί στην Κρήτη. Ηράκλειο

Ν. Λυγερός - Ενεργειακοί και στρατηγικοί δεσμοί στην Κρήτη. Hotel Lato, Ηράκλειο. 20/02/2016.