Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Τα $ 30/Βαρέλι πετρελαίου δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

Πολλοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί, οικονομολόγοι θεωρούν ότι η αξιοποίηση ενός κοιτάσματος υδρογονανθράκων είναι αποκλειστική συνάρτηση της τιμής του αργού πετρελαίου. Επιπροσθέτως συνδέουν και συγχέουν την εκμετάλλευση με την τιμή του αργού πετρελαίου. Και τα δύο αποτελούν στρατηγικό λάθος.

Η τιμή των $ 30/Βαρέλι αργού πετρελαίου επηρεάζει κυρίως την παραγωγή πετρελαίου που γίνεται τώρα από τις αμμόπισες του Καναδά και της Βενεζουέλας και την παραγωγή αργού πετρελαίου από τα σχιστολιθικά πετρώματα π.χ Ντακότα των Η.Π.Α. Δευτερευόντως επηρεάζουν την εκμετάλλευση των μικρών κοιτασμάτων πετρελαίου, κάτω των 100 Εκ. Βαρελιών, που βρίσκονται σε θαλάσσια βάθη άνω των 2500 μέτρων και σε ολικό βάθος εκμετάλλευσης άνω των 8500 μέτρων.

Άρα βλέπουμε δύο ακόμη παράγοντες να επηρεάζουν την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Το θαλάσσιο βάθος και το μέγεθος/ποσότητα του κοιτάσματος και μάλιστα ισχύει για τα κοιτάσματα που είναι ήδη σε φάση εκμετάλλευσης κι όχι αυτά που είναι στο στάδιο έρευνας.

Στην Ελλάδα έχουμε απτά παραδείγματα που δείχνουν ότι κοιτάσματα πετρελαίου των 30 Εκ. Βαρελιών που βρίσκονται σε θαλάσσιο βάθος 30-40 μέτρων είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Τέτοια περίπτωση είναι η εκμετάλλευση του κοιτάσματος ΕΨΙΛΟΝ στον κόλπο της Καβάλας που την εταιρεία Energean.

Η άντληση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 με ημερήσια παραγωγή 1500 βαρέλια. Το κόστος εκμετάλλευσης είναι περίπου $ 12/Βαρέλι και πώληση στην τιμή των $ 32/Βαρέλι αφήνει ένα κέρδος της τάξης των $ 20/Βαρέλι. Συνολικά η εταιρεία αντλεί από τον κόλπο της Καβάλας 3000 βαρέλια ημερησίως. Για αυτή την ημερήσια παραγωγή απασχολούνται 400 άτομα κι αυτό δεν είναι μία λεπτομέρεια. Το ερώτημα είναι αν έχουμε στην Ελλάδα άλλη τέτοια περίπτωση. Κι η απάντηση είναι βεβαίως θετική.

Βορείως της Κέρκυρας στα Διαπόντια νησιά στο θαλάσσιο οικόπεδο 1 της ελληνικής ΑΟΖ, το θαλάσσιο βάθος είναι 30 μέτρα, δηλαδή τόσο όσο και στον κόλπο της Καβάλας και το κοίτασμα είναι της τάξης των 2Δις Βαρελιών, δηλαδή ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από αυτό που έχει η Energean στον κόλπο της Καβάλας. Η ημερήσια παραγωγή θα είναι της τάξης των 200000 βαρελιών ημερησίως. Στο πλαίσιο του μεγάλου διαγωνισμού υπάρχει προσφορά για την εκμετάλλευση από τα ΕΛΠΕ. Και πάλι η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα αυτός ο φάκελος, αφού αφορά αποκλειστικά ελληνική εταιρεία και δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε ιδεολογικά κολλήματα.

Ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο που αφορά την λανθασμένη συσχέτιση του κόστους εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου με την τιμή του αργού πετρελαίου στην αγορά που αναφέρεται στις αμμόπισες και σχιστολιθικό πετρέλαιο. Στον Καναδά η πετρελαιοπαραγωγή μειώθηκε κατά 1.5 Εκ. βαρέλια/ημέρα από τις αμμόπισες, το ίδιο και της Βενεζουέλα, όπου βλέπουμε μείωση της πετρελαιοπαραγωγής από το σχιστολιθικό πετρέλαιο, διότι η αξιοποίηση τους προϋποθέτει τιμές άνω των $ 60/Βαρέλι αργού πετρελαίου...

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=23759&l=gr