Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Μετά τον Ερατοσθένη νέες προοπτικές φυσικού αερίου και στην κυπριακή λεκάνη Ηροδότου

Μόλις πριν λίγες ημέρες διαπιστώσαμε τις τεράστιες προοπτικές ύπαρξης γιγαντιαίων κοιτασμάτων γύρω από τον Ερατοσθένη. Οι αναμενόμενοι απολήψιμοι πόροι υδρογονανθράκων (90% πιθανότητα) στις θαλάσσιες περιοχές αυτές υπολογίζονται σήμερα σε τουλάχιστον 50 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf). Παράλληλα εξηγήσαμε ότι οι ωραίες εκπλήξεις μέσα στην κυπριακή γεωλογική λεκάνη της Βόρειας Λεβαντίνης μόλις τώρα αρχίζουν. Οι προοπτικές αποληψίμων πόρων υδρογονανθράκων της Λεκάνης αυτής υπολογίζονται ότι περιλαμβάνουν απολήψιμες ποσότητες (90% πιθανότητα) της τάξης των 20 Τcf.

Αλλά οι δυνατότητες της κυπριακής ΑΟΖ δεν τελειώνουν εδώ. Παραμένουν οι εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές ύπαρξης αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην Κυπριακή Λεκάνη του Ηροδότου (βλ. Εικ.1), η οποία έχει αναλογίες με τη Λεκάνη Λεβαντίνης. Ήδη στον χώρο αυτό έχουν εντοπιστεί σημαντικές ενδείξεις υποθαλάσσιων αναθυμιάσεων φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα έχουν χαρτογραφηθεί πολύ μεγάλοι ψαμμιτικοί στόχοι (δομές) υδρογοναθράκων. Το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτής της Λεκάνης παραμένει το βάθος της, δηλαδή τα πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη για τα κοιτάσματα από 2.500 έως 3.000 μέτρων....

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=24107&l=gr