Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Οι στόχοι τύπου ΖΟΡ στον Ερατοσθένη και Νότια της Κρήτης

Μετά τον εντοπισμό του κυπριακού στόχου κοιτάσματος τύπου ΖΟΡ (ασβεστολιθικός ύφαλος) στο κυπριακό θαλάσσιο οικόπεδο 11, κοιτάξαμε εάν από τα υπάρχοντα γεωφυσικά στοιχεία στην περιοχή έχουν ήδη εντοπιστεί και άλλοι στόχοι τύπου ΖΟΡ.

Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε επισημάνει ότι η παρουσία γιγαντιαίων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων αυτού του τύπου συμβαίνει μόνο εφόσον παλαιογεωγραφικά στην περιοχή υπήρξαν πράγματι λιμνοθάλασσες. Είναι ήδη γνωστό ότι γύρω από τον Ερατοσθένη υπήρξαν λιμνοθάλασσες, στις ακτές των οποίων δημιουργήθηκαν καρστικοί ασβεστολιθικοί ύφαλοι (reefs) με εξαιρετικά υψηλό δευτερογενές πορώδες (βλ. Εικ.1).

Η μορφή των υφάλων γύρω από τον Ερατοσθένη παρουσιάζονται σχηματικά στην Εικ.2.

Διαπιστώσαμε ότι η μορφή αυτή των υφάλων επιβεβαιώνεται από τις υπάρχουσες σεισμικές καταγραφές στην θαλάσσια περιοχή γύρω από τον Ερατοσθένη (Εικ.3)...

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=23921&l=gr