Γ' Γύρος Αδειοδότητης - Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κύπρος