Ν.Λυγερός - Περιβαλλοντικός άνθρωπος και ανθρώπινο περιβάλλον

Νίκος Λυγερός - Περιβαλλοντικός άνθρωπος και ανθρώπινο περιβάλλον
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:
"Περιβαλλοντικός άνθρωπος και ανθρώπινο περιβάλλον".

Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013.