Ν. Λυγερός - Στρατηγική ανάλυση κυπριακών εξελίξεων, ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ, Αθήνα, 22/03/2018