Ν. Λυγερός - 1ο Γεωπολιτικό Συνέδριο. Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 19/04/2018