Ν. Λυγερός: «Από τη Γεωλογία στη Στρατηγική της ΑΟΖ»

Νίκος Λυγερός - Από τη Γεωλογία στη Στρατηγική της ΑΟΖ
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:
«Από τη Γεωλογία στη Στρατηγική της ΑΟΖ».
Οίκημα του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου.
Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2013.