Αντ. Τσιμπλάκης: Πώς ο Πειραιάς θα καταστεί κόμβος LNG καυσίμων

Αντ. Τσιμπλάκης: Πώς ο Πειραιάς θα καταστεί κόμβος LNG καυσίμων.
Το πρώτο βήμα, για να καταστεί μελλοντικά το λιμάνι του Πειραιά κόμβος εφοδιασμού της Ανατολικής Μεσογείου πλοίων με LNG καύσιμα, έγινε χθες στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση κατά 50% του έργου εκπόνησης μελέτης με την ονομασία «Poseidon Med», η οποία έχει προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χωρίζεται σε δυο βασικά μέρη και περιλαμβάνει αρχικά την ανάπτυξη του δικτύου στα λιμάνια και σε δεύτερο στάδιο την προσαρμογή των πλοίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να σχεδιαστεί ένα σύστημα μεταφοράς, διανομής και προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ανεφοδιασμού) LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί και ένα κέντρο μετατροπής των πλοίων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο. Το πρόγραμμα αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία και θα καθορίσει το πλαίσιο για μια καλά οργανωμένη λειτουργική και βιώσιμη σχετική αγορά. Συμμετέχουν ναυτιλιακές εταιρείες, κατασκευαστές, αλλά και παραγωγοί φυσικού αερίου, καθώς και μια σειρά λιμάνια με πρώτο το λιμάνι του Πειραιά, ενώ θα χρειαστεί όπως δείχνουν τα πράγματα και η συνεισφορά του terminal της Ρεβυθουσας.

Αρχικά θα μελετηθεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένης της Αδριατικής). Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται στο project, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προέλευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί χαμηλή τιμή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μελετηθεί η απαιτούμενη υποδομή που χρειάζεται στα λιμάνια, όπως φορτηγίδες ανεφοδιασμού καυσίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων. πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη και περιλαμβάνει αρχικά την ανάπτυξη του δικτύου στα λιμάνια και σε δεύτερο στάδιο την προσαρμογή των πλοίων. Από την άλλη πλευρά, θα μελετηθούν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς για το LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο στις τρεις χώρες. Στη μελέτη θα επιχειρηθεί να αποδειχτεί η τεχνική σκοπιμότητα της χρήσης του ως καυσίμου σε πλοία και θα δοθεί έμφαση στις εργασίες μετατροπής των υπαρχόντων πλοίων, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο. Θα αναδειχτεί δηλαδή η οικονομική σκοπιμότητα αυτών των μετατροπών κατασκευών και εργασιών με βάση τον κύκλο ζωής του πλοίου.

Σύμφωνα με το έργο, η ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο αντιμετωπίζει μια έντονη πρόκληση σχετικά με τη βιωσιμότητά της, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές τιμές των συμβατικών καυσίμων. Σε σύγκριση με αυτά, το LNG έχει χαμηλότερη τιμή, ιδίως όταν έχει αποκτηθεί σε λογικές ποσότητες (μέχρι την επίτευξη οικονομιών κλίμακας), ενώ διαθέτει αυξημένη αξία θέρμανσης, επιτρέποντας σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου . Επίσης τονίζεται: «Προκαταρτικές έρευνες έχουν δείξει ότι n πλειονότητα των πλοιοκτητών και των φορέων της περιοχής θα συμμετάσχουν εθελοντικά σε ένα σύστημα μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων, που προσφέρει η χρήση του LNG ως καυσίμου προκειμένου να επωφεληθούν από την εξοικονόμηση των εξόδων για τα καύσιμα. Μέσω του προγράμματος είναι δυνατόν να αυξηθεί n ανταγωνιστικότητα του στόλου της Αν. Μεσογείου».Οι δυσκολίες

Η πιο δύσκολη φάση του προγράμματος αφορά τη μετατροπή των πλοίων. Μέχρι τώρα n Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταστήσει σαφές ότι οι μετατροπές των πλοίων δεν θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στην πορεία άλλαξε στάση και δέχτηκε να επιδοτηθούν οι μετατροπές σε έξι πρότυπα πλοία, δηλαδή σε τύπους πλοίων που δεν έχει ξαναγίνει μετατροπή. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη «Ν», είναι εξασφαλισμένη και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Τα πλοία που θα τρέξουν το πρόγραμμα έχουν επιλεγεί να είναι ένα catamaran, ένα ro-ro ferry, ένα μεσαίου μεγέθους ro-pax ferry, ένα ro-pax cruise ferry, ένα car carrier και ένα andysize φορτηγό πλοίο.

Το «colpo grosso», όμως, για τη ναυτιλία της Αν. Μεσογείου είναι να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες για τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το short sea shipping, βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με την ΕΕ προκειμένου να επιδοτηθούν καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες, ώστε να ενισχυθεί n βιωσιμότητά της.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προώθησης του “Poseidon Med” ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της ελληνικής εταιρείας HeLenGi Engineering και της καταριανής Ν-ΚΟΜ, που αφορά την απαραίτητη μετασκευή των πλοίων στην Ελλάδα.
(Ναυτεμπορική, 19/9/2014)

http://www.energypress.gr/