Έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014


Ο Επίτροπος κ. Hahn και η Επίτροπος κα Δαμανάκη χαιρετίζουν την έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από τους ηγέτες της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση, σήμερα, από τους ηγέτες της ΕΕ της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR). Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δίνει το πράσινο φως στη στρατηγική που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο (IP/14/690).

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη στρατηγική με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και της ανάπτυξης στην περιοχή, τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητάς της. Η στρατηγική, στην οποία συμμετέχουν τέσσερις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προσέγγιση των εν λόγω χωρών με την ΕΕ.

Η στρατηγική της οποίας η καταληκτική Διάσκεψη ενδιαφερόμενων φορέων φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας, καλύπτει τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και επιπλέον την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Οι χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ της είναι ισότιμοι εταίροι στη διαχείριση και την εφαρμογή της στρατηγικής. Στις συγκεκριμένες δράσεις και σχέδια στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν.

Ο κ. Johannes Hahn, Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Η έγκριση σήμερα της στρατηγικής της ΕΕ για τη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Σκοπός είναι να αντιμετωπίσουμε τα κοινά προβλήματα και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουμε από κοινού με τους εταίρους μας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αποτελεί πλέον ευθύνη των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους, των περιφερειών και των ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή να συνεργαστούν για να δρέψουν τους καρπούς της στρατηγικής. Οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Η επιτυχία στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου θα συμβάλει στην ευημερία και την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».

Η κα Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος αρμόδια για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε: «Με τη στρατηγική αυτή δίνεται στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου η ευκαιρία να εξέλθουν από την κρίση και να επαναφέρουν ολόκληρη την περιφέρεια στον δρόμο της βιώσιμης ευημερίας. Η στρατηγική μας για τη γαλάζια ανάπτυξη έχει ήδη δείξει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν το δυναμικό να παράγουν τεράστια οικονομική μεγέθυνση και θέσεις εργασίας τις οποίες έχουμε μεγάλη ανάγκη. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η μακροπεριφερειακή πολιτική θα αποτελέσει το προσχέδιο για μελλοντικές πρωτοβουλίες στη θαλάσσια αυτή λεκάνη και ότι θα τύχει της προσοχής των μεσογειακών χωρών».

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR), η οποία καλύπτει περίπου 70 εκατ. κατοίκους, ανοίγει το δρόμο για στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών σε τέσσερις βασικούς τομείς: 1) Γαλάζια ανάπτυξη, 2) Σύνδεση της περιοχής, 3) Ποιότητα του περιβάλλοντος, και 4) Βιώσιμος τουρισμός.

Αξιοποιώντας την πείρα που έχει αποκομιστεί από τις υφιστάμενες μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής και την στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, η EUSAIR παρέχει ένα πλαίσιο για την κινητοποίηση και τη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων μηχανισμών της ΕΕ, των μηχανισμών προένταξης και των εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, με από κοινού συμφωνημένους στρατηγικούς στόχους.

Επί του παρόντος οι συμμετέχουσες χώρες καθορίζουν τους εθνικούς και τομεακούς συντονιστές που θα αναλάβουν την υλοποίηση της στρατηγικής σε εθνικό και μακροπεριφερειακό επίπεδο. Στις 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η εναρκτήρια διάσκεψη την οποία διοργανώνει τη ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Ιστορικό

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 17 Ιουνίου 2014 ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, η οποία συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης. Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει τη θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης της στρατηγικής πραγματοποιήθηκε σε όλη την περιοχή από τις συμμετέχουσες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ξεκίνησε επίσης μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική αυτή η διαβούλευση ολοκληρώθηκε από μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων στην Αθήνα στις 6/7 Φεβρουαρίου, διοργανώθηκε από κοινού από την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) εντός του Ιουνίου 2015. Η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σλοβενία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία, που περιλαμβάνει 48 περιφέρειες και 70 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετέχουν. Διάσκεψη με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις 1-2 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να κλείσει τη διαδικασία διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει την προτεινόμενη ανακοίνωση και σχέδιο δράσης εντός του Ιουνίου 2015.