Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Από το κοίτασμα Ζορ στα κοιτάσματα της Κρήτης

Η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ από την ENI στην αιγυπτιακή ΑΟΖ δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά και επιστημονική, με την έννοια ότι μας διδάσκει και νέα ανοίγματα, αφού τώρα βλέπουμε μετά τη γεώτρηση, που έγινε στα 4.131 μέτρα και βρήκε το φυσικό αέριο, έχουμε και πετρέλαιο στα 5.000 μέτρα. Αλλά με την ανακάλυψη αυτή έχουμε κι άλλες επεκτάσεις, διότι έγινε μέσα σε πλαίσιο καρστικών ασβεστόλιθων και όχι μόνο ψαμμιτών. Τα κοιτάσματα με πυρολυτικό αέριο βασίζονται σε άλλα μοντέλα, σε βαθύτερους ορίζοντες, ενώ ξέρουμε ότι τα λασποηφαίστεια στα υψηλότερα στρώματα του Μεσσηνίου αχνίζουν ακόμα βιογενές αέριο. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ δείχνει τον δρόμο για τις έρευνες Νότια της Κρήτης. Διότι στα messinian lagoons...