Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός - Η αιγυπτιακή ενίσχυση της Τριμερούς

Ένας απλώς χάρτης της κατάστασης των ενεργειακών δεδομένων της Αιγύπτου αρκεί να πείσει και τους πιο άπιστους για τη δυναμική της Αιγύπτου. Οι συμφωνίες με την EGAS, οι επιβλέψεις από την EGAS και οι ανοιχτές περιοχές είναι τόσες πολλές και διαφορετικές που αλλάζουν το βλέμμα που έχουμε για τα 13 και 20 θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου και της Ελλάδας. Με άλλα λόγια στο πλαίσιο της τριμερούς Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου, όλοι κατανοούμε ότι η Αίγυπτος παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος είναι διπλός αφού υπάρχει επαφή και με το Ισραήλ, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην άλλη τριμερή Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Όμως ο ρόλος της Αιγύπτου έγινε ακόμα πιο σπουδαίος με την ανακάλυψη από την εταιρεία ENI, του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ που αναβάθμισε εκθετικά τις δυνατότητές της και από μία χώρα που μπορούσε να έχει ανάγκη και από εισαγωγές, τώρα έχουμε μια χώρα ικανή να κάνει δυναμικές εξαγωγές. Έτσι η πραγματικότητα των κοιτασμάτων δεν δίνει μόνο βάση στις διακρατικές επενδύσεις όπως είναι ο αγώνας East Med ή ο Interconnector EuroAsia...