Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Τo κοίτασμα Ζόρ δείχνει Ελληνικές Περιοχές με σημαντικά κοιτασμάτα Φυσικού Αερίου

Σημειώσαμε με έμφαση ότι η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος βιογενούς φυσικού αερίου Ζορ αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για την Μεσόγειο. Για την ανακάλυψη αυτή η ιταλική εταιρεία ΕΝΙ χρησιμοποίησε την εμπειρία της από ανάλογο εντοπισμό και ανάπτυξη του κοιτάσματος Perla της Βενεζουέλας το οποίο και αυτό γεννήθηκε με παρόμοιο τρόπο μέσα σε παλαιολιμνοθάλασσα.
Η ΕΝΙ τόνισε ότι είναι η πρώτη ανακάλυψη που πραγματοποιείται στην Μεσόγειο βάσει του παραπάνω μοντέλου, το οποίο λαμβάνει υπ' όψη παράπλευρη τροφοδοσία -κατά την διάρκεια της εποχής του μειοκαίνου- ταμιευτήρων καρστικών ασβεστολίθων από παρακείμενα μητρικά πετρώματα με βιογενές φυσικό αέριο, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνθήκες εξαιρετικά αλμυρού περιβάλλοντος σε λιμνοθάλασσα.
Στον χάρτη που επισυνάπτουμε έχουν χαρτογραφηθεί περιοχές που κατά την γνώμη των περισσοτέρων επιστημόνων αποτελούσαν κάποτε λιμνοθάλασσες ιδιαίτερα την εποχή του Μεσσηνίου. Γνώμη μας αυτές οι περιοχές θα πρέπει να τύχουν ιδαίτερης προσοχής διότι εκεί υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να υπάρχουν ελληνικά στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου εγκλωβισμένα μέσα σε γιγαντιαία κοιτάσματα καρστικών ασβεστολίθων. Παρατηρούμε ότι η περιοχή Νότια της Κρήτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να επισημάνουμε ότι το Κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου ψαμμίτη Αφροδίτη με έκταση 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων (km2) έχει ανακτήσιμα αποθέματα ~120 Δισεκατομμύρια κυβικά μέρα Φ/Α, ενώ το κοίτασμα Ζορ με έκταση επίσης 100 km2 έχει ανακτήσιμα αποθέματα πιθανότατα 10πλάσια δηλ. ~1 Τρισεκατομμύριο m3...

Η συνέχεια εδώ... http://lygeros.org/articles?n=21439&l=gr